واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان
مؤلف: حسن عميد، سرپرست تأليف و ويرايش: فرهاد قربان‌زاده، ناشر: اَشجَع، چاپ نخست: ۱۳۸۹

ثیب

فرهنگ لغت عمید

(صفت) [عربی، مقابلِ بکر] [قدیمی]
[sayyeb] زن بی‌شوهر و بیوه.