واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

ثیب

فرهنگ لغت عمید

(صفت) [عربی، مقابلِ بکر] [قدیمی]
[sayyeb] زن بی‌شوهر و بیوه.