واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

اسروش

لغت نامه دهخدا

اسروش . [ اُ ] (اِ) سروش . (جهانگیری ). آواز خوش . (برهان ) (انجمن آرا). || نام روز هفدهم از هر ماه شمسی . (برهان ). || فرشته را نیز گویند مطلقاً. (برهان ). ملائکه عموماً. (رشیدی ). ملک . فریشته . || هاتف غیب . (رشیدی ). || (اِخ ) جبرائیل . (رشیدی ). || نام فرشته ای است که تدبیر امور بندگان بدست اوست . (برهان ). رجوع به سروش شود.