واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

بخن

لغت نامه دهخدا

بخن . [ ب َ ] (ع ص ، اِ) مردم درازبالا. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).