واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

تاج امیر

لغت نامه دهخدا

تاج امیر. [ اَ ] (اِخ ) دهی از دهستان خاده بخش دلفان شهرستان خرم آباد. 15 هزارگزی جنوب خاوری نورآباد 15 هزارگزی جنوب خاوری راه خرم آباد به کرمانشاه . جلگه ، سردسیر مالاریائی ، 360 تن سکنه ، آب از سراب سیاره . محصول : غلات ، تریاک ، توتون ، لبنیات . شغل اهالی زراعت ، گله داری . راه آن مالرو است . ساکنین از طایفه ٔ خاده میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).