واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

حکل

لغت نامه دهخدا

حکل . [ ح ُ ] (اِخ ) نام سلیمان نبی . (منتهی الارب ).