واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

حکل

لغت نامه دهخدا

حکل . [ ح ُ ] (اِخ ) نام سلیمان نبی . (منتهی الارب ).