واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

دره ساکی

لغت نامه دهخدا

دره ساکی . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مال اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد. واقع در 7هزارگزی جنوب خاوری چقلوندی و 4هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ فرعی خرم آباد به چقلوندی ، با 180 تن سکنه . آب آن از چشمه ها و راه آن مالرو است . ساکنین آن از طایفه ٔ بیرالوند هستند و زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).