واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

دنا

لغت نامه دهخدا

دنا. [دَ ] (ع مص ) دناً. دنایة. ناکس و ضعیف و حقیر گردیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ناکس شدن و خوار شدن . (المصادر زوزنی ). || نزدیک گردیدن . (ناظم الاطباء) (آنندراج ).