واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

سدروس آتلانتیکا

لغت نامه دهخدا

سدروس آتلانتیکا. [ س ِ ] (لاتینی ، اِ مرکب ) درختی است که بومی افریقای باختری است و در اروپا نیز کاشته شده . در خاکهای ناتوان خوب میروید و برای جنگلکاری تپه های خشک و سنگلاخ مناسب است . چوبش خیلی خوبست . (جنگل شناسی ساعی ج 1 ص 286).