واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

فسندوز

لغت نامه دهخدا

فسندوز. [ ف ِ س ِ ] (اِخ ) دهی از بخش میاندوآب شهرستان مراغه که دارای 500 تن سکنه است . آب آن از زرینه رود و محصول عمده اش غله ، پنبه ، چغندر و کرچک است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).