واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

فسندوز

لغت نامه دهخدا

فسندوز. [ ف ِ س ِ ] (اِخ ) دهی از بخش میاندوآب شهرستان مراغه که دارای 500 تن سکنه است . آب آن از زرینه رود و محصول عمده اش غله ، پنبه ، چغندر و کرچک است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).