واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

مترجل

لغت نامه دهخدا

مترجل . [ م ُ ت َ رَج ْ ج ِ ] (ع ص ) پیاده پا رونده . (آنندراج ). کسی که پیاده می رود. (ناظم الاطباء). || در چاه فرودآینده . (آنندراج ). کسی که در چاه فرود می آید. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترجل شود.