واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

نیوشت

لغت نامه دهخدا

نیوشت . [ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان کوهپایه ٔ بخش مرکزی شهرستان ساوه . در 4هزارگزی شرق ساوه و 5هزارگزی راه ساوه به نوبران . در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقعاست و 885 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات ، بادام ، گردو، بنشن و شغل اهالی زراعت و جاجیم و گلیم و جوال بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).