واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

نیوشت

لغت نامه دهخدا

نیوشت . [ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان کوهپایه ٔ بخش مرکزی شهرستان ساوه . در 4هزارگزی شرق ساوه و 5هزارگزی راه ساوه به نوبران . در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقعاست و 885 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات ، بادام ، گردو، بنشن و شغل اهالی زراعت و جاجیم و گلیم و جوال بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).