واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

گالری

لغت نامه دهخدا

گالری . [ ل ِ ] (فرانسوی ، اِ) رجوع به گالاری شود.