واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

گونه باخان

لغت نامه دهخدا

گونه باخان . [ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان قوریچای بخش قره آغاج شهرستان مراغه . واقع در 41هزارگزی جنوب باختری قره آغاج و 31هزارگزی جنوب شوسه ٔ مراغه به میانه . کوهستانی و هوای آن معتدل و سکنه ٔ آن 155 تن است . آب آن از چشمه سارها و محصول آن غلات ، نخود، بزرک و شغل اهالی زراعت و صنایعدستی آنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).