واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

گونه باخان

لغت نامه دهخدا

گونه باخان . [ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان قوریچای بخش قره آغاج شهرستان مراغه . واقع در 41هزارگزی جنوب باختری قره آغاج و 31هزارگزی جنوب شوسه ٔ مراغه به میانه . کوهستانی و هوای آن معتدل و سکنه ٔ آن 155 تن است . آب آن از چشمه سارها و محصول آن غلات ، نخود، بزرک و شغل اهالی زراعت و صنایعدستی آنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).