واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

یلمه

لغت نامه دهخدا

یلمه . [ ی ُ م َ / م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان گنبدقابوس ، واقع در 5000گزی خاور پهلوی دژ، کنارراه فرعی گنبدقابوس . سکنه ٔ آن 520 تن و آب آن از رودخانه ٔ گرگان است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).