واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

یوحنا المعمدان

لغت نامه دهخدا

یوحنا المعمدان . [ ح َن ْ نَل ْ م ُ م ِ ] (اِخ ) رجوع به یحیی و یوحنا شود.