واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

آزردن

فرهنگ فارسی معین

(زُ دَ) 1 - (مص ل .) رنجیدن . 2 - (مص م .) رنجانیدن .