واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار موبایل و تبلت واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

امداد

فرهنگ فارسی معین

(اَ ) [ ع . ] ( اِ.) ج . مدد؛ یاران .