واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

انژکسیون

فرهنگ فارسی معین

(اَ ژِ) [ فر. ] 1 - (مص ل .) آمپول زدن ، تزریق . 2 - (اِ.) آمپول .