واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

ایفاد

فرهنگ فارسی معین

[ ع . ] (مص م .) فرستادن ، روانه کردن ، ایفاد مراسله .