واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب
به یک برنامه نویس iOS برای تشکیل تیم و اجرای یک استارتاپ هیجان‌انگیز نیازمندیم. رزومه و اطلاعات تماس خود را برای ما ارسال فرمایید.

تابو

فرهنگ فارسی معین

[ فر . ] (اِ.) 1 - تحریم اجتماعی یک عمل یا یک کلمه به طور رسمی . 2 - شخص ، چیزی یا جایی که برای افراد یک قبیله تحریم شود. 3 - هر چیز نذری یا مقدسی که نزدیک شدن و دست زدن به آن ممنوع باشد.