واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

تبیین

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) 1 - بیان کردن . 2 - روشن کردن ، توضیح .