واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

ترنج

فرهنگ فارسی معین

(تُ رُ یا رَ)(اِ.) 1 - چین و شکن . 2 - سخت در هم فشرده .