واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

تعرض

فرهنگ فارسی معین

(تَ عَ رُّ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - به کاری پرداختن . 2 - دست درازی کردن .