واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار موبایل و تبلت واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

دوما

فرهنگ فارسی معین

[ روس . ] (اِ.)مجلس نمایندگان ملت در کشور روسیه .