واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

سپهر

فرهنگ فارسی معین

(س پِ) [ په . ] (اِ.) 1 - آسمان . 2 - فلک .