واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

سپهر

فرهنگ فارسی معین

(س پِ) [ په . ] (اِ.) 1 - آسمان . 2 - فلک .