واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

سیما

فرهنگ فارسی معین

(اِ) 1 - چهره ، قیافه . 2 - علامت ، هیئت .