واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

شابک

فرهنگ فارسی معین

(بَ) (اِ.) شمارة استاندارد بین المللی کتاب (اختصار).