واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

عایدات

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع . عائدات ] (اِفا.) جِ عایده ؛ درآمدها.