واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

عایدات

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع . عائدات ] (اِفا.) جِ عایده ؛ درآمدها.