واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب
به یک برنامه نویس iOS برای تشکیل تیم و اجرای یک استارتاپ هیجان‌انگیز نیازمندیم. رزومه و اطلاعات تماس خود را برای ما ارسال فرمایید.

غریب

فرهنگ فارسی معین

(غَ) [ ع . ] (ص .) 1 - هرچیز نادر و نو. 2 - دور از وطن . 3 - بیگانه .