واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
واژه‌یاب، حامی همایش آینده طراحی وب

فامیل

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] (اِ.) خانواده ، خویشاوند.