واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

لعب

فرهنگ فارسی معین

(لَ) [ ع . ] (اِمص .) 1 - بازی . 2 - شوخی ، مزاح .