واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

لعب

فرهنگ فارسی معین

(لَ) [ ع . ] (اِمص .) 1 - بازی . 2 - شوخی ، مزاح .