واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

از این پس یک دیکشنری سیار در تمامی سایت ها داشته باشید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

لیبرال

فرهنگ فارسی معین

(بِ) [ فر. ] (اِ.) آزادیخواه ، طرفدار آزادی .