واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار موبایل و تبلت واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

محیا

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِ.) زندگی ، حیات .