واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

مغشوش

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ناخالص ، ناسره ، آشفته ، پریشان .