واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب
به یک برنامه نویس iOS برای تشکیل تیم و اجرای یک استارتاپ هیجان‌انگیز نیازمندیم. رزومه و اطلاعات تماس خود را برای ما ارسال فرمایید.

مهراس

فرهنگ فارسی معین

(مِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - هاونی است که با آن گندم و مانند آن می کوبند. 2 - سنگی که درون آن را خالی کرده باشند و در آن چیز گذارند یا آب ریزند و بدان وضو گیرند. 3 - شتر پر زور و بارکش سخت خور.