واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار موبایل و تبلت واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

کحال

فرهنگ فارسی معین

(کَ حّ) [ ع . ] (ص . اِ.) 1 - سرمه کننده . 2 - چشم پزشک .