واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

کنوانسیون

فرهنگ فارسی معین

(کُ یُ) [ فر. ] (اِ.) موافقت نامه یا عهدنامة میان چند کشور.