واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

کیف کردن

فرهنگ فارسی معین

(کِ. کَ دَ) (مص ل .) لذُت بردن .