واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

مرمرین

فرهنگ نام

(تلفظ: marmarin) (مرمر + ین (نسبت)) ، (= مرمری) ، ← مرمری .